/Files/images/ор.jpeg Нормативно-правові документи в галузі дошкільної освіти

І. Базові

1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», затверджена Міністерством освіти і науки України (протокол засідання колегії №3/2-2 від 21.03.2008 р.).

2. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні.

3. Закон України «Про освіту» №1060-ХІІ від 23.05.1991 р. зі змінами.

4. Закон України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. №2628-ІІІ, зі змінами від 19 грудня 2006 р.

5. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992. 32694-ХІІ.

6. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991-ХІІ, зі змінами.

7. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24 грудня 1993 р. №3808-ХІІ, зі змінами від 18 червня 1999 р.

8. Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. №2402-І1І, зі змінами від 24 квітня 2008 р.

9. Закон України «Про мови в українській РСР» від 28 жовтня 1989 р. №8312-11, зі змінами від 6 березня 2003 р.

10.Закон України «Про Державний Гімн України» від 6 березня 2003 р. №602-ІV.

11.Закон України «Про дорожній рух» від 30 червня 1993 р. №3353-ХІІ, зі змінами від 14 жовтня 2008 р.

12.Конвенція про права дитини.

13.Конвенція Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року (№1721-р від 27.08.2010).

14.Конституція України.

15.Концепція екологічної освіти в Україні, затверджена рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від 20 грудня 2001 р. №13/6-19.

16.Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», рекомендовані Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-998 від 17.02.2009 р.).

17.Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних-загально-освітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивчені окремих предметів загальноосвітніх навчальних закладах (наказ МОН України №128 від 20.02.2002).

18.Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 7 листопада 2000р. №522.

19.Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 р. №114.

20.Порядок створення, реорганізації та ліквідації навчально-виховних закладів, затверджений постановою Кабінету Міністерства України від 05.04.1994.

21.Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», затверджена міністерством освіти і науки України (наказ від 23.11.2010 №1111).

22.Про організацію обліку дітей дошкільного віку (лист МОН України №1/9-263 від 07.05.2007 р.).

23.«Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах» (лист МОН України №1/9-431 від 17.08.2005 р.).

24.Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 7 вересня 2000 р. №439.

25.Про організацію навчання учнів 1-го класу на базі дошкільного навчального закладу, лист МОН України від 18 червня 2001 р. №1/9-231.

ІІ. Установчі документи

1. Положення про дошкільний навчальний заклад. затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. №305.

2. Положення про навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. №306.

3. Про затвердження примірного статуту дошкільного навчального закладу (наказ Міністерства освіти і науки від 24.04.2003 р. № 257).

4. Про застосування Типових шахтних нормативів дошкільних закладів (лист від 18.02.2011 №1/9-114).

5. «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів» (лист МОН України №1/9-36 від 24.01.2007 р.).

6. Про типові правила внутрішнього розпорядку для працівників навчально- виховних закладів системи Міністерства освіти України від 20.12.1993 №455

7. Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів (затверджені наказом Міністерства освіти і науки №1055 від 04.11.2010).

ІІІ. Атестація

1. Про проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 27 листопада 2007 р. №1/9-711).

2. Типове положення «Про атестацію педагогічних працівників», затверджене наказом Міністерства освіти України від 06.10.2010 р. №930.

3. Про атестацію музичних керівників, інструкторів з фізкультури дошкільних навчальних закладів (лист МОН України №1/9-165 від 16.03.2009 р.).

4. Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 4 липня 2005 р. №396.

5. Щодо присвоєння педагогічних звань «вихователь-методист», «старший вихователь» (лист Міністерства освіти і науки України від 26 листопада 2007 р. №1/9-706).

6. Про вивчення досвіду роботи педагогічних працівників під час атестації (лист Міністерства освіти і науки України від 4 листопада 2002 р. №1/9-482).

ІV. Діловодство

1. Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти України від 30 січня 1998 р. №32.

2. Інструкція «Про порядок ведення книжок працівників», затверджена 29.07.93 №58.

3. Про затвердження інструкції з діловодства за зверненням громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, постанова кабінету міністрів України від 14 квітня 1997 р. №348.

V. Кадрове забезпечення

1. Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 №963.

2. Перелік закладів і установ освіти…, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 4.11.1993 №909.

3. про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації…, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.1997 №695.

4. Про перейменування посад… молодшого обслуговуючого персоналу в установах освіти, наказ Міністерства освіти СРСР від 30.05.1979 №103.

5. Щодо посади помічника вихователя, лист МОН та ЦК профспілки … від 19.03.2009 №1/9-176, «02-5/116».

VІ. Медичне обслуговування

1. Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі (наказ Міністерства освіти і науки України від 4 листопада 2002 р. №1/9-482).

2. Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах,

затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 №826.

VІІ. Методичний кабінет

1. «Положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу» (№1070 від 09.11.2010).

2. Рекомендації щодо організації методичної роботи з педагогічними працівниками в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладах освіти, затверджені науково-методичною комісією шкільної педагогіки, психології та школознавства Міністерства освіти України від 27 листопада 1997 р. №6.

VІІІ. Обладнання

1. Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах, затверджений наказом Міністерства освіти України від 11 вересня 2002 р. №509.

2. Методичні рекомендації «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах» (лист Міністерства освіти і науки України від 17 березня 2006 р. №1/9-153).

3. Методичні рекомендації «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах» (лист Міністерства освіти і науки України від 17 березня 2006 р. №1/9-153).

ХІ. Планування

1. Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України «Про планування 9 освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі» від 1 жовтня 2002 р. №1/9-434.

2. Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах (лист Міністерства освіти і науки України від 6 червня 2005 р. №1/9-306).

3. Лист Міністерства освіти і науки України від 27 серпня 2000 р. 1/9-352 (рекомендації щодо планування діяльності, ведення документації і звітності усіх планок психологічної служби системи освіти України).

4. Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади (інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України від 4 жовтня 2007 р. №1/9-583).

5. Планування роботи в дошкільних навчальних закладах (лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 р. №1/9-455).

6. Про організацію і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі (№ 14/18-3082 від 26.07.2010).

Х. Психологічна служба

1. Положення про психологічну службу системи освіти України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 3 травня 1999 р. №127.

2. Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затверджене наказом міністерства освіти і науки України від 19 жовтня 2001 р. №691.

3. Про атестацію практичних психологів і соціальної роботи (лист Міністерства освіти і науки України від 13 грудня 2001 р. №1/9-439).

4. Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України, наказ міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2006 р. №864.

ХІ. Оплата праці

1. Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом МОН України від 15.04.1993 №102.

2. Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних.., затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 №373.

3. про доплату за перевищення планової наповнюваності груп, лист МОН України від 26.11.2008 №1/9-764.

4. Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, наказом МОН України від 24.02.2005 №118.

5. Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 31.01.2001 №78.

6. Про оплату праці працівників освіти і науки в умовах епідемії грипу, лист МОН України від 02.11.2009 №1/9-757; №02-8/437.

7. Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. №1298.

8. Схема тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників дитячих дошкільних навчальних закладів усіх типів і найменувань (крім дитячих будинків), наказом МОН України від 26.09.2005 №557.

ХІІ. Охорона життя і здоров’я

1. Інструкція з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах (наказом МОН України від 28.10.2008 №985).

2. Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може привести до поширення інфекційних хвороб, наказ Міністерства охорони життя і здоров’я України від 23.07.2002 №280.

ХІІІ. Робота з дітьми, які не відвідують ДНЗ

1. Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади (лист МОН України №1/9-583 від 04.10.2007).

2. Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї (Наказ Міністерства і науки, молоді та спорту України від 30.06.2011 №714).

3. Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади, лист МОН України від 18 грудня 2000 р. №1/9-510.

ХІV. Робота з батьками

1. Про затвердження встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернат них навчальних закладах, наказ МОН України від 21.11.2002 р. №667.

2. Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів, постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 №1243.

ХV. Соціально-педагогічний патронат та консультативний центр для батьків

1. Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку (лист МОН України №1/9-666 від 27.09.2010 р.).

2. «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» (лист МОН України №1/9-811 від 17.12.2008 р.).

3. Примірне положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховують в умовах сім’ї, затверджене наказом МОН… України 30.06.2011 №714.

ХVІ. Стимулювання праці

1. Порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної форми власності за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 №898.

2. Положення про нагородження грудним знаком «Відмінник освіти України», «Софія Русова» Міністерства освіти і науки України, наказ МОН України від 11.07.2005 №402.

ХVІІ. Час відпочинку

1. Орієнтовний перелік посад працівників з ненормованим робочим днем системи міністерства освіти України, який може надаватись додаткова відпустка, затверджено 11.03.1998.

2. Порядок надання щорічної основної відпустки …, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 №346.

3. Про надання навчальної відпустки, лист Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2005 №09-402.

4. Про право одиноких матерів на додаткову відпустку на дітей, лист Міністерства праці та соціальної політики України від 25.08.2005 №36-455.

ХVІІІ. Фізичне виховання

1. Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ (лист МОН України №1/9-438 від 27.08.2004 р.).

2. Державні вимоги до системи фізичного виховання дітей, учнівської і студентської молоді, затверджені наказом Міністерства освіти України від 25 травня 1998 р. №188.

3. Система організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 21 липня 2003 р. №486.

4. Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 2 серпня 2005 р. №458.

5. Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу (лист МОН України №1/9-563 від 16.08.2010 р.).

ІХХ. Харчування

1. Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 р. №298/227.

2. Закон про дитяче харчування від 14.09.2006 року №142-V

3. Норми харчування у навчальних та оздоровчих закладах, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591.

4. Пам’ятка вивчення управлінської діяльності з питань організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, лист МОН України №1/9-394 від 21.06.2007 р.).

5. Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 01.06.2005 р. №242/329.

6. Про введення збірника рецепту страв для харчування школярів, наказ від 24.12.1985 №341.

7. Про виконання норм харчування у дошкільних навчальних закладах, лист МОН України від 19.05.2008 №1/9-323.

8. Про затвердження порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах (від 01.07.2005 №242/329).

9. Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (лист МОН України від 21.06.2007 №1/9-394).

Кiлькiсть переглядiв: 1405

Коментарi

  • Radikvof

    2018-03-17 14:27:07

    Мой вк radik_y2014 телефон 8-927-611-34-99 вайбер вотсап телеграм скайп kruzzor Могу долго расписывать какой я молодец, сколько десятков лет у меня опыта в данной сфере, но я предпочитаю "воде" реальные факты.Поэтому хватит лирики, вот что я могу предложить: ------------------------------------ 1. Качество услуг на уровне ведущих компаний. --- 2. Цены существенно ниже чем в компаниях (зачастую в разы). --- 3. Постоянная доступность, готовность ответить на интересующие Вас вопросы (ну разве что не ночью), то есть не нужно писать письма и сутками ждать ответа...