• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Виховуємо, навчаємо, розвиваємо

/Files/images/hggu.jpeg ШКОЛА МИСЛЕННЯ

Пам'ять - човен, який пливе річкою проти течії. Він рухається вперед, доки гребеш, тобто доки розвиваєш свою пам'ять. Як тільки ти перестав гребти, тебе в ту саму мить зносить назад. Китайська мудрість.

Пам'ять - це психічний процес запам'ятовування, збереження, відтворення людиною свого досвіду, отриманої інформації. Вона є досить складною і багаторівневою психічною функцією. У кожної людини спрацьовує своєрідно: не погано, не добре, а саме по-своєму, в залежності від індивідуальних особливостей.
За перші 6-7 років життя дитина запам'ятовує 70-80% усієї інформації, яку активно використовує протягом життя. Це рідна мова або декілька мов, орієнтація у просторі, призначення і способи використання предметів тощо. Цей обсяг інформації значно перевищує шкільний, інститутський, професійний.
Продуктивне засвоєння знань, у першу чергу, залежать від рівня розвитку таких психічних процесів, як пам'ять увага, мислення, сприйняття, уява. Недостатній рівень розвитку пізнавальних процесів, не сформованість окремих їх компонентів виступає однією з найбільш частих причин неуспішності школяра, всіляких труднощів у навчальній діяльності.
Уже понад 15 років в Україні існує школа ейдетики, яка спирається на здатність дитини яскраво уявляти те, що потрібно запам'ятати.
Численні експерименти прихильників ейдетичного запам'ятовування довели, що довгострокова пам'ять людини пов'язана тільки з уявою. Методи навчання базуються на активізації уяви, грі, легкості, гуморі, фантазуванні, тобто на тому, що так легко вдається всім маленьким дітям . Спеціалісти з ейдетики так і говорять: проблема не в запам'ятовуванні, а в пригадуванні інформації, що безпосередньо пов'язане з нашою уявою, вигадкою, фантазією. Саме граючись своєю уявою, ми пізнаємо навколишній світ у перші роки життя.

Корисні поради

- Якщо хочете щось запам'ятати - уявляйте.
- Запам'ятайте: все, що ви побачили, відчули, отримали, - вже запам'яталося.
- Не думайте словами, думайте образами.
- Хваліть себе навіть за незначні успіхи.
- Не бійтеся забути, якщо уявити.
- Заучуйте вірші повністю, а не куплетами.
- Важливо бути ненапруженим під час сприйняття інформації.
- Те, що заучуєте, не повторюйте більше 2-3 разів.
- Після роботи бажано помріяти і послухати гарну музику.

До 40% дітей здатні точно запам'ятати побачене. Виявилось, що коли дітям, які не вміють читати, показати на кілька хвилин зображення вулиці з різними вивісками, то після того, як картинка зникла, діти можуть дуже точно відтворити все, що на ній зображено, і навіть намалювати вивіски, не розуміючи їх значення. Ця здатність зберігається протягом дошкільного дитинства і з переходом до шкільного віку як правило зникає.
Вашій дитині важко запам'ятовувати? Ви можете допомогти їй подолати ці труднощі.

Можливо Ви зацікавились? Читайте далі і дізнавайтесь про особливості дитячої пам'яті, чому дитині важко запам'ятовувати та переказувати тексти, які ігри можна використовувати для розвитку усіх видів пам'яті.
/Files/images/tiger-1356414979.jpg Мислення є найважливішою функцією головного мозку людини. Жоден вид діяльності не може обійтися без нього. Воно лежить в основі успішного засвоєння нових знань, умінь та навичок. Саме тому так важливо сформувати в малюкові основи образного та логічного мислення ще до того, як вони розпочнуть навчання у школі.
Продуктивне засвоєння знань, у першу чергу, залежить від рівня таких психічних процесів, як пам'ять, увага, мислення, сприйняття, уява. У житті кожної дитини ці пізнавальні процеси відіграють виняткову роль, забезпечують опанування нової інформації, виступають основою всіх навчальних і пізнавальних дій школяра. Високий рівень розвитку пізнавальних процесів, а також сформована мотивація і здатність до вольової саморегуляції поведінки та діяльності, є важливими передумовами успішного навчання, глибокого, стійкого і творчого засвоєння матеріалу.
Недостатній рівень розвитку пізнавальних процесів, не сформованість окремих їх компонентів виступає однією з найбільш частих причин неуспішності школяра, всіляких труднощів у навчальній діяльності.
Сучасні дослідники взаємозв'язок пам'яті й мислення розглядають як дві сторони єдиного процесу пізнання світу. Мислення спрямоване на отримання інформації, а пам'ять - на збереження її форм і якості. Таким чином можливий взаємоперехід між мисленням та пам'яттю.
Усі пізнавальні процеси взаємопов'язані, і серед учених немає одностайної думки про те, що переважає. На початкових етапах розвитку дитина скоріше має справу з пригадуванням, ніж із роздумами. І тільки на певному рівні розвитку пам'яті, коли вона збагачується, вона змикається з мисленням. Водночас і мислення починає все більше впливати на пам'ять. Розвинуте мислення бере активну участь у запам'ятовуванні, допомагаючи в осмисленні матеріалу й у встановленні зв'язків. Особливо тісно пам'ять і мислення переплітаються в мовленні. У якісь моменти свого розвитку пам'ять і мислення просто ототожнюються одне з одним. Дослідники вважають, що в ранньому дитинстві пам'ять є однією з основних психічних функцій. У залежності від неї будуються всі інші, і мислення дитини здебільшого визначається її пам'яттю. Утворення понять у дитини основане лише на пригадуванні. Дитяче мислення спирається на пам'ять, а пам'ять дитини це її досвід.

Пам'ять і темперамент

За визначенням І. Павлова, в основі людської психіки лежить вроджена властивість нервової системи - темперамент. Темперамент - стійке утворення. Його не можна змінити, але можна й потрібно навчитися керувати ним, володіти собою.
Він впливає на обробку та сприйняття інформації, отже, і на основні пізнавальні процеси, зокрема на пам'ять.
Сангвінікові потрібно 5-8 повторень, щоб запам'ятати інформацію,але зберігається вона недовго.
Флегматик потребує 12-13 повторень і запам'ятовує інформацію на все життя.
Холерикові достатньо 4-5 повторень. Але він зберігає інформацію дуже довго.
Що стосується меланхоліка, то 17-20 повторів допомагають запам'ятати інформацію, але вона швидко забувається.
Звідси випливає принцип індивідуального підходу до дітей при їх навчанні, який обов'язково потрібно враховувати.

Помилки під час запам'ятовування:

-Надмірна (більше 2-3 разів ) кількість повторювань.
-Занадто великий обсяг інформації.
-Використання тільки механічної пам'яті. Щоб запам'ятовувати - потрібно зрозуміти.
-Запам'ятовування у стані втоми або тривоги.

Цікава інформація

Якщо уважно подивитися на будь-який предмет, а потім заплющити очі, то побачене залишає слід у пам'яті. Те саме відбувається після того, як людина що-небудь почула чи відчула.
Слід, що виник у пам'яті, з'явився на якусь мить, але він має дуже велике значення для запам'ятовування. Досліджено. Що тривалість збереження цих слідів залежить від того. Якими органами відчуттів відбувається сприймання. Найменше зберігаються зорові сліди, звукові - більш тривалі, а тактильні тримаються декілька секунд. Ця здатність забезпечує людині безперервне сприйняття навколишнього світу.
Тренування пам'яті
Приступаючи до занять із дитиною, необхідно постійно пам'ятати головне правило вправи дають результат за умов позитивного настрою і дитини, і дорослого. Дитина потребує постійного підбадьорювання, підтримки, схвалення. Вправляючись, дитина має відчути смак свого успіху.
ПАМ'ЯТАЙТЕ, що пам'ять дитини тісно пов'язана з мисленням, увагою, уявою. Тому не сконцентровувайтесь лише на розвитку пам'яті, дбайте про загальний інтелектуальний розвиток малюка.
Підбір вправ для тренування пам'яті залежить від індивідуальних особливостей, проте є загальні положення, які варто враховувати кожному. Пам'ять можна тренувати, безперечно виконуючи три умови:
- праця ;
- наполегливість;
- регулярність.

Вправи на розвиток різних видів пам'яті

Вправа на розвиток зорової пам'яті
Дорослий пропонує дитині після прогулянки згадати те, що вона побачила на вулиці, і те, що найбільше запам' яталося, сподобалося намалювати або зліпити, зробити аплікацію.
Вправа на розвиток образної пам'яті Дитині пропонують слова: бджілка, квітка, виноград, чашка, пташка, лопата, сніговик, риба, гриб, дерево, сонечко, ялинка, зошит, стіл, яблуко і пропонують запам' ятати їх за допомогою рухів руками, ногами, головою, звуків, різноманітних поз, і того, що буде нагадувати це слов.
За 10 хвилин дитина відтвопрює те що запам'ятала.
Із запропанованого ряду можна в
ибрати будь-які слова, починати краще з 5-7.

Віршики про транспорт. 20віршів про 4 види транспорту

Міський транспорт

Автобус- справжній трудівник,
Зарозкладом трудитись звик.
Весь день він не спиняє біг,
Везе людей і в дощ, і в сніг

****
До проводів причеплений за спинку,
Трамвай мчить від зупинки до зупинки.
Коли ж він у ночі відпочиває,
То бути швидким поїздом бажає.

****
Під великими містами
Є тунелі з поїздами.
На зупинку вашу вмить
Вас метро швидке домчить.

****
Колеса,руль,педалі й шини-
Нема простішої машини.
Сідай і рухайся вперед-
Не підведе велосипед.

****
Знає в місті цім таксі
Вулиці й будинки всі
І доправить миттю вас
Будь-куди і повсякчас.


Машини-помічники

Помічниця людям гарна
На колесах ця лікарня.
І відкриті всі дороги
Для "швидкої допомоги".

****

Червона із білим пожежна машина
Поставила бак ії водою на спину.
Злізну драбину взяла із собою
І мчитьзагаситит пожежу водою.

****

Сто доріг і сто стежок
Закатав в асфальт каток,
Щоб могли і я, і ти
І проїхати й пройти.

****
Вантажівка кількатонна
Возить вантажі невтомно.
Величезний кузов має
В нього вантажі складає.

****
Ось машини поливальні,
Миють вулиці центральні,
щоб дороги зранку в місті
Всі були охайні й чисті.

Водний транспорт

Яхта, наче птах, розкрила
Вітру доброму вітрило.
А як вітер затихає,
То мотор вона вмикає.

****

Криголом могутнім носом
Б`є крижини і тороси",
Прокладає у морях
Кораблям надійний шлях.

****
Човен підводний в морський глибині
Ліг, наче диво-рибина, на дні.
Потім свої двигуни увімкнув,
Риб налякав та й удалеч майнув.

****
Пливе поважно пароплав
Туди,де він ще не бував.
Морські долає милі,
Перемагає хвилі.


Повітряний транспорт

Мчить літак у день погожий,
Він на птаха дуже схожий,
Бо і хвіст, і крила має,
Тільки зарна не дзьобає.

****
Наче бабка, вертоліт
Не лишає в небі слід,
Легко у горі кружляє,
Все гуде і не змовкає.

****
Полум`я клубком вирує,
Гуркіт- аж луна пішла.
Це ракета так стартує,
Швидкокрила, мов стріла.

****

Куля різнокольорова
Здалеку- мов іграшкова.
Високо вона літає,
В небесах людей катає.

****
Парашут,що в небі лине,
Має купол із тканини.
Вітерець його несе,
Приземлився-от і все

Веселе місто Алфавіт,

Йому сьогодні наш привіт!
До нього нам лягає путь —
У ньому літери живуть.
Живуть там літери в словах,
А кожне слово — звір чи птах,
Травиця чи барвистий цвіт.
Отож в похід за мною вслід!

Вірш про букву "А"

Цю букву знають всі на світі,
Вона найперша в алфавіті,
Весела, гарна й голосна,
І найскромніша буква "А"!

Вірш про букву "Б"

Подивився знак в люстерко –
І в очах йому померкло:
Він впізнать не міг себе –
Схожий став на букву «Б».
Буква «Б»
- як бегемотик:
Отакий товстий животик!

Вірш про букву "В"

Буква "В" така цікава:
Стовпчик вверх,
Дві дужки справа.
Так в алфавіті живе
Всім потрібна буква "В".

Вірш про букву "Г"
Га-га-га та Ге-ге-ге…
Це напевне буква "Г"?
Буква "Г"
якраз така,
Неначе шия в гусака.

Вірш про букву "ґ"

Буква "Ґ" з ріжком вгорі
Посміхнулась дітворі:
- Щоб дзвінкішу чули мову,
Я прийшла в абетку знову.

Вірш про букву"Д"

Буква "Д", неначе дім...
Захотіли жити в нім
Пес Дружок та кішка Діна
Й дикобраз цей неодмінно;
Дятел-красень та дельфін -
З моря винирнув аж він;
Та й ведмідь прийде... Прийде,
Бо у нього аж дві "Д"!..

Вірш про букву"Е"

Що майструє цей хлопчина?
До стовпця – аж три жердини.
- Відгадайте! – всіх зове.
Відгадали? – Буква "Е"!
Вірш про букву"Є"
Зажурилась буква "Є",Хоча все у неї є.
Але слів на букву "Є"Небагато в мові є.
Тож потіште букву цю
І назвіть їй по слівцю.

Вірш про букву"Ж"


Буква «Ж» - неначе жук,
Що потрапив нам до рук.
Хоч листочків «Ж» не їсть,
Та кінцівок має шість.
Вірш про букву"З"

Збоку, знизу і згори
Схожа «З» на цифру три.
Є три зуби в буки «З»,Ними все вона гризе.

Вірш про букву "И"

"И" – великої немає,
"И" – слова не починає,
В кінці слів вона буває
Й серединку полюбляє.

Вірш про букву"І"

Буква «І», неначе свічка,
З ясним вогником вгорі.
А погасне чорний гнотик -
Стане крапкою над «І».

Вірш про букву"Ї"


Ранні птахи солов’ї,
Покажіть нам букву "Ї"!
Буква "Ї"
така ж, як "І",
Тільки крапок зверху дві.

Вірш про букву"Й"


Чи то дощик ллє довкола,
Чи лютує завірюха
Буква "Й" ніде й ніколи
Не скидає капелюха.

Вірш про букву"К"

Каченята йшли рядочком,
Раптом гілочку знайшли,
Із якої 2 листочки
Вниз і вгору відросли.
Качка, дітям: «ках-ках-ка»
Придивіться: буква «К».

Вірш про букву "Л"
Лев, лисиця і орел
Дуже люблять букву «Л».З букви «Л» для цирку
Змайстрували гірку,
Щоб катались звірі
І жили у мирі.

Вірш про букву "М"
Дві сестрички невеличкі
Одягли нові спіднички.
Узялись міцніш за руки –
І гулять мерщій на луки.
Біжимо - не доженем,
Не сестричок - букву «М».
Вірш про букву "Н"
Дві палочки - лічилочки
Гуляли у саду.
Аж тут зламалась гілочка:
- Рятуйте, бо впаду!
Летіла і кружляла,
Хапаючись за клен,
Між палочками впала –
І вийшла буква "Н".
Вірш про букву
"О"

Сонечко кругленьке –
Як бублик, колесо.
Точнісінько таке ж воно
Як наша буква «О».
Вірш про букву "П"

Гарні хлопці-молодціЗакопали два стовпці.
Третій їм допомагав –
Перекладину поклав.
Втіха нашій дітворі:
Буква «П» вже у дворі.

Вірш про букву "Р"

Виліз равлик на стеблинку,
Зупинився і завмер,
На собі несе хатинку,
А вона - як буква «Р».

Вірш про букву "С"

Буква "С" як місяць в небі,
Як маленький серпик в полі,
Як окраєць хліба теплий,
Кавуна шматок солодкий.

Вірш про букву
"Т"
Тук-тук-тук, ток-ток-ток –
Вибиває молоток.
Ним ви цвяхи заб’єте,
Схожий він на букву «Т».


Вірш про букву
"У"
Сказав горобчик:
Букву «У» боюсь я дуже, татку.
Татусь питає: «А чому?»
- «У» схожа на рогатку!


Вірш про букву "Ф"
- Що це, що це за підскоки?
Це ж у кого руки в боки?
- Буква "Ф" на довгій ніжці
Пострибала по доріжці.

Вірш про букву "Х"

Плоскогубці розійшлися,Розсміялись: ха-ха-ха!
Ці веселі плоскогубці
Схожі з літерою "Х"!

Вірш про букву Ц
Ми домалюємо перо
В папасі букви «П».Тоді її перевернем
І вийде буква «Ц».


Вірш про букву "Ч"

Цілий день я букву Н
Доганяв, як мишку кішка.
Наштовхнулась Н на пень
І зламала ніжку.
І тепер не утече
Від погоні буква "Ч".

Вірш про букву
"Ш"
На дворі лежить поліно,
Трійко пташок зверху сіло,
Подивись, ну й чудеса –
Вийшла з пташок буква «Ш».

Вірш про букву "Щ"
Букві "Щ" сказала "Ш":
— Ти стрибаєш, як лоша. Я на тебе дуже схожа,
Хоч стрибати так не можу...
— А відгадка тут проста:
Я — з хвостом,
Ти — без хвоста.


Вірш про м’який знак "Ь"
Я – не шість!
Я – м’який знак!Це повинен знати всяк.
Я – не літера нова.
Я пом’якшую слова.
От наприклад: хміль і тінь,
Півень, заєць, сіль і кінь.
Далі сам подумай ти,
Де ще знак м’який знайти.

Вірш про букву "Ю"
Буква ця усім відома:
Перед "Я" вона стоїть.
В ній дві палички і коло —
Згогадаєтесь умить.
Є ця буква в слові "Юля",
І в словах "сміюсь", "стою".
Ой, яка ж вона красуня,
Ця чудова буква "Ю".


Вірш про букву
"Я"
Десь пропала буква "О".
Ми шукаємо давно.
Де ж поділася вона? —
Не знайдемо до темна.
А вона, от чудасія!
Всілась букві "Л" на шию
І від радості сія: —
Ось де Я! Ось де "Я"!

Кiлькiсть переглядiв: 2302

Коментарi